up

 

SOUBORY COOKIE

 

1. Typy informací, které soustřeďujeme.

 

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Informace osobní identifikace se vztahují k osobě – např. jméno, adresa, telefonní číslo, fotografie,

emailová adresa, číslo kreditní karty atd. Soustřeďujeme pouze informace osobní identifikace od osob, které nám je poskytnou dobrovolně a vědomě, např. při registraci na tyto stránky nebo poskytnutím

jména a adresy a vyžádáním následných kontaktů od vás. Nepožadujeme, abyste se registrovali nebo poskytli tyto informace k tomu, abyste si stránky prohlíželi nebo abyste měli přístup k jejich obsahu.

Agregátní informace se vztahují k takovým věcem, jako kolik spotřebitelů navštívilo stránky, které stránky navštívili, jaké informace stahovali, typ internetového prohlížeče a operačního systému,

který používáte, jméno vašeho internetového poskytovatele (např. AOL) a podobně. Když navštívíte naše stránky, automaticky shromažďujeme tyto informace a kombinujeme je s podobnými

informacemi o všech dalších návštěvnících. Tyto informace nám neumožňují vás identifikovat jako osobu. Shromažďováním těchto informací se dovídáme, jak nejlépe nastavit naše stránky

pro naše návštěvníky.

 

2. Jak jsou informace shromažďovány.

 

Jak jsme uvedli výše, informace osobní identifikace jsou od vás shromažďovány přímo a s vaším vědomím. Takže když se registrujete na tyto stránky, soustřeďujeme informace, které poskytnete.

Když vstoupíte do propagační akce, soustřeďujeme informace potřebné k tomu, abyste se účastnili a k tomu, abychom splnili naše povinnosti k vám. Když nám posíláte email,

zaznamenáváme emailovou adresu, kterou uvedete, abychom vám mohli odpovědět. Soustřeďujeme také agregátní, neosobní informace průběžně, když si prohlížíte naše internetové stránky.

Soustřeďování těchto neosobních informací je prováděno buď prostřednictvím technologie "cookie" nebo "web beacons" (také nazývanými jednopixelové gify), jak je vysvětleno dále.

 

3. Cookies.

 

Proč používáme cookies ?

 

Tak jako mnoho společností používáme technologie "cookie" při přístupu a odchodu z našich stránek. Cookies jsou částečky informací, které internetové stránky přenášejí na harddisk jednotlivce

pro účely vedení záznamů. Zlepšují vaši online zkušenost tím, že ukládají vaše preference, když navštěvujete určitou stránku. Tato data jsou používána pouze agregátně a cookies neobsahují informace

osobní identifikace a nemohou profilovat náš systém nebo soustřeďovat informace z vašeho harddisku. Když si prohlížíte naše stránky, můžeme umístit "cookie" do vašeho počítače.

Dočasné cookies jsou používány pro takové účely, jako je počítání počtu návštěv na našich stránkách. Tyto dočasné cookies jsou odstraněny, když ukončíte práci s prohlížečem.

Když se přihlásíte, tento typ cookie nám řekne, zda jste nás již dříve navštívili nebo zda jste nový návštěvník. Cookies neobsahují žádné osobní informace o vás, ani nám neposkytují žádný způsob,

jak vás kontaktovat, a cookie nevyjímá žádné informace z vašeho počítače. Používáme cookies, aby nám pomohly identifikovat vlastnosti stránek a informací, o které máte největší zájem,

tak abychom vám mohli poskytnout více toho, co si přejete.

 

K čemu jsou používány trvalé cookies ?

 

Trvalý cookie umožňuje internetovým stránkám, aby si vás pamatovaly při následujících návštěvách, urychlením nebo zlepšením vaší zkušenosti s nabízenými službami nebo funkcemi.

Například internetové stránky mohou nabízet svůj obsah v různých jazycích. Při své první návštěvě si zvolíte, že chcete obsah prezentovaný ve francouzštině, a tyto stránky zaznamenají tuto

preferenci v trvalém cookie, který je ve vašem prohlížeči. Když znovu navštívíte tyto stránky, ty použijí tento cookie k tomu, aby zajistily, že obsah bude prezentován ve francouzštině.

 

Nastavení.

 

Trvalé cookies jsou uloženy v počítači uživatele, takže je stránky mohou rozpoznat, když se na ně vrátíte, a také uživatel může být zaznamenáván při pohybu těmito stránkami.

V závislosti na konfiguraci těchto cookies mohou být použity také jinými stránkami. Malá částečka informací, která je trvale uložena na pevném disku počítače, nikoliv v dočasné paměti.

Zachycuje informace, které vás mohou osobně identifikovat (prostřednictvím ID). Je možné nastavit jejich zánik po určitém časovém období nebo nikdy. Mohou být smazány uživatelem ručně

vymazáním cookies z počítače.

 

Umožnit/Zakázat Cookies.

 

Máte možnost přijímat nebo odmítat cookies úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Může se stát, že nebudete moci používat všechny interaktivní vlastnosti našich stránek, když jsou cookies zakázány.

Co mohu udělat k tomu, abych řídil cookies, které jsou uloženy na mém počítači? Existuje řada způsobů na řízení cookies. Jestliže používáte různé počítače na různých místech, budete potřebovat

zajistit, aby byl každý prohlížeč upraven tak, aby vyhovoval vašim preferencím co se týče cookies. Některé moderní prohlížeče mají vlastnost, která bude analyzovat politiku ochrany soukromí

internetových stránek a umožní uživateli kontrolovat jeho potřeby soukromí. Ty jsou známy jako charakteristiky "P3P" (Privacy Preferences Platform).

Můžete snadno smazat všechny cookies, které byly instalovány v adresáři cookie vašeho prohlížeče. Například jestliže používáte Microsoft Windows Explorer:

1. Otevřete 'Windows Explorer'

2. Klikněte na tlačítko „Hledat“ na tool baru

3. Napište "cookie" do pole hledání pro 'Adresáře a soubory'

4. Zvolte 'Můj počítač' v poli 'Prohledat'

5. Klikněte na 'Hledat'

6. Klikněte dvakrát na adresáře, které se našly

7. 'Vybrat' jakýkoliv soubor cookie

8. Stiskněte tlačítko 'Smazat' na klávesnici Jestliže nepoužíváte Windows Explorer, pak byste měli najít „cookies" ve funkci „nápověda“ pro informace, kde najdete váš adresář cookies.

 

Více o Cookies.

 

1. Mají k nim přístup pouze ty stránky, které je umístily do vašeho počítače.

2. Malá částečka informací, která je dočasně uložena v paměti vašeho počítače, nikoliv na harddisku počítače.

3. Nezachycují žádné informace, které vás osobně identifikují.

4. Zaznamenávají informace o vaší relaci prohlížeče.

5. Jsou zničeny, jakmile se odhlásíte z internetových stránek, zavřete prohlížeč nebo jsou neaktivní po určitý časový úsek (často 20 minut).

 

4. Web Beacons.

 

Web beacons jsou internetové nástroje, které vám pomáhají určovat například to, zda určitá stránka již byla prohlížena. Když nás požádáte o zaslání informací o propagační akci nebo o newsletter,

můžeme použít web beacons k tomu, abychom určili, kolik emailů, které jsme poslali, bylo skutečně otevřeno. Všeobecně jakýkoliv elektronický obrázek prohlížený jako část internetové stránky,

včetně bannerové reklamy, může fungovat jako web beacon. Kromě toho může společnost Coolshopping používat cookies nebo web beacons, když společnost Coolshopping dává inzerát na internetové

stránky jiných společností. Veškeré informace, které soustřeďujeme tímto způsobem, se budou řídit touto politikou ochrany soukromí.

 

5. Soutěže, slosování cen a propagační akce.

 

Naše stránky občas obsahují oznámení o propagačních akcích, které provádíme, a v některých případech vám můžeme dovolit elektronickou účast. Jestliže takový případ nastane, budeme používat

informace, které poskytnete pro účely propagační akce (např. kontakt na vás, když vyhrajete). Během přiměřené doby po uzavření propagační akce budou osobní informace smazány z naší databáze,

pokud jste nám nedovolili si tyto informace ponechat, abychom vás znovu kontaktovali.

 

6. Dotazníky a průzkumy.

 

Příležitostně můžeme požádat návštěvníky, aby vyplnili dotazníky a průzkumy o svých postojích a zájmech. Průzkumy nám pomáhají porozumět vašim potřebám.

Jestliže jsou odpovědi na naše průzkumy odeslány na naše stránky, nebudou obsaženy žádné informace osobní identifikace. Jestliže se zúčastníte některého z našich průzkumů, můžete si být jisti,

že o vás nevedeme řádné osobní informace v našich databázích v důsledku tohoto průzkumu.

 

7. Jak používáme vaše osobní informace.

 

Jestliže jste výslovně souhlasili s poskytnutím kontaktů nebo jste nás žádali, abyste byli umístěni na náš mailingový seznam, když jste se registrovali, můžeme vás čas od času kontaktovat.

Například vám můžeme posílat marketingové nebo propagační materiály, můžeme odpovídat na vaše komentáře nebo požadavky o informace nebo vás můžeme kontaktovat, když je to potřeba

v průběhu zpracování produktu nebo služby, o které jste žádali prostřednictvím našich stránek. V emailové sekci stránek žádáme o určité informace osobní identifikace, jako jsou jméno a telefonní číslo.

Používáme tyto informace pouze, když je potřebné vás přímo kontaktovat, protože pokusy kontaktovat vás emailem byly neúspěšné. Nepoužíváme vaši emailovou adresu pro žádné jiné účely,

pouze pro odpověď na vzkaz, který jste poslali, pokud nedostaneme váš souhlas.Osobní informace o vás používáme také ke zlepšení našeho marketingového a propagačního úsilí ke statistické analýze

využívání našich stránek a ke zlepšení jejich charakteristik a obsahu. Také můžeme použít vaši osobní identifikaci k doručení obsahu, který je uzpůsoben vašim zájmům, tak jak je nejlépe chápeme

z informací, které jste nám poskytl a z vaší činnosti na stránkách. Tento uzpůsobený obsah může obsahovat takové věci, jako návody, bannery, informace o produktu a propagačních akcích.

Neshromažďujeme osobní informace automaticky, ale můžeme kombinovat neosobní informace soustředěné automaticky (prostřednictvím cookies) s vašimi dříve poskytnutými osobními informacemi.

Primárním cílem společnosti Coolshopping v soustřeďování osobních informací je poskytnout vám smysluplnou a uzpůsobenou zkušenost při vašem používání našich internetových stránek

a interaktivních služeb.

 

Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Microsoft Edge